iqamət

iqamət
ə. 1) sakit olma, yaşama; 2) dövlət idarəsinin və s. yerləşdiyi yer; 3) azançının camaatı namaza çağırması

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • iqamət — is. <ər.> Sakin olma, oturma, bir yerdə yaşamaq üçün qalma, qərar tutma. Mümkün degil, Füzuli, cahanda iqamətin; Bihudə sən bu mərhələdə məskən eylədin. F.. O, Azərbaycanın Danaqırt qəsəbəsində təvəllüd edib, doqquz yaşa qədər orda iqamətlə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iqamətgah — is. <ər. iqamət və fars. . . . gah> İqamət yeri, oturulan yer, məskən. <Ata:> Müqəddəs qanuna görə iqamətgahı kim verəcək? Ç.. // Hökumət və ya dövlət başçısının, habelə yüksək vəzifə sahibi olan şəxslərin sakin olduqları yer.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iqamə — ə. 1) otur(t)ma, sakit etmə; 2) qaldırma, ayağa qaldırma; 3) meydana qoyma, araya gətirmə. İqamei səlat namaz qılma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • iqamətgah — ə. və f. oturan yer; məskun, mənzil …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dərgah — is. <fars.> klas. 1. Astana, kandar, qapı önü; böyük adamların qapısı; saray, iqamətgah. <Xaqani:> Nizami! Lütf ilə soruşsan nəyəm? Sənin dərgahında aciz bəndəyəm. M. R.. 2. məc. din. Allahın mərhəməti, şəfqəti, köməyi, inayəti… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dərgəh — is. <fars.> klas. 1. Astana, kandar, qapı önü; böyük adamların qapısı; saray, iqamətgah. <Xaqani:> Nizami! Lütf ilə soruşsan nəyəm? Sənin dərgahında aciz bəndəyəm. M. R.. 2. məc. din. Allahın mərhəməti, şəfqəti, köməyi, inayəti… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mərhələ — is. <ər.> 1. Bir şeyin inkişafında keyfiyyətcə öz xüsusiyyətləri olan dövr, moment. İnkişafın yüksək mərhələsi. Müəyyən mərhələ. – Azərbaycan dramaturgiyasının inkişafında C. Məmmədquluzadənin komediyaları xüsusi bir mərhələ təşkil edir. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nəzmən — sif. <ər.> Nəzmlə, mənzum olaraq, şeirlə. <M. Ə. Sabirin> məndə bir çox nəzmən və nəsrən yazılmış məktubatı var ki, cümləsi mənim məhəlli iqamətim olan Qori şəhərində qalıbdır. . . F. K …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şeyxülislam — is. <ər.> Müsəlmanların dini işlərinə baxan baş ruhani. Həmin günün axşamı Tiflisdə iqamət edən Zaqafqaziyanın şeyxülislamı rus dilində . . . bir teleqram aldı. E. Sultanov. // Şiələrin baş ruhanisi. Şiələrin ruhani idarəsinin rəisi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”